Prečítajte si ako prví, čo je nové

Odoberajte novinky, články a odborné informácie, zadarmo.

Zamestnávateľ musí zabezpečiť celý rad dokumentov a školení, medzi nimi je aj školenie požiarnej ochrany, BOZP oboznamovanie a tiež školenie prvej pomoci. Kedy a kto sa musí zúčastníť na školení prvej pomoci, čo sa na ňom zamestnanci naučia a aká legislatíva rieši problematiku prvej pomoci na pracovisku ? Dočítate sa v nasledujúcom prehľadovom...

Ste zabehnutá spoločnosť so zamestnancami ? Alebo ešte len rozbiehate novú prevádzku a nie je Vám jasné, čo všetko máte ako zamestnávateľ zabezpečiť v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pre bezproblémové fungovanie ? Tento článok je venovaný práve Vám. Prinášame Vám prehľad povinností a služieb, ktoré je potrebné zabezpečiť, aby ste splnili...

Zamestnávate osoby, ktoré využívajú na plnenie svojich pracovných úloh firemné vozidlo ? Zabezpečujete im pravidelné školenia ? Alebo si nie ste istí, či máte túto povinnosť ? V nasledujúcom článku sa dozviete viac o školeniach tzv. referentských alebo aj firemných vozidiel.

V tomto článku Vám prinášame rozpis povinných a odporúčaných profesionálnych očkovaní - proti akým ochoreniam sa vykonáva a kto je povinný ho absolvovať. Potvrdenie o vykonanom očkovaní nezabudnite založiť do osobného spisu Vášho zamestnanca. Pracovná zdravotná služba by Vám mala poradiť, či sa týka profesionálne očkovanie aj Vás, poprípade či je...

Už ste sa stretli s biologickým faktorom pri práci ? V pracovnom prostredí sa môžu zamestnanci stretnúť s neviditeľným pracovným faktorom - biologickým faktorom. Teoreticky pod ním rozumieme mikroorganizmy, ľudské parazity alebo prióny, ktoré sú schopné u človeka vyvolať nákazu. Prakticky, najmä pri posudzovaní rizika a pracovného prostredia,...