NAŠE SLUŽBY

Pracovná zdravotná služba 

Viac informácií o službe

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Viac informácií o službe 

Požiarna ochrana 

Viac informácií o službe

Prevádzkový poriadok

Viac o prevádzkových poriadkoch

Kurz Hygienické minimum - zariadenia spoločného stravovania

Viac informácií o kurze

Kurz hygienické minimum - zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Už čoskoro

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Viac informácii o službe

Školenie prvej pomoci

Viac o školení prvej pomoci

Školenia a odborné prípravy

Viac informácií o školeniach

Revízie vyhradených technických zariadení

Viac informácií o službe

Revízie a kontroly el. spotrebičov

Viac informácií o službe