ŠKOLENIA A ODBORNÉ PRÍPRAVY

BOZP školenie

Pravidelné školenia pre zamestnancov, vedúcich zamestnancov, školenia pre zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

Školenie PO

Pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov, mimopracovný čas a školenie protipožiarnej hliadky

Základná odborná príprava BOZP technikov

Kurz bezpečnostných technikov je určený pre osoby (aj zamestnancov alebo študentov), ktorí majú záujem pôsobiť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Aktualizačná príprava BT

Aktualizačná odborná príprava (AOP) pre bezpečnostných technikov 

Špecifická odborná príprava zamestnávateľov
na výkon BT, ABT

Pre zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonávať úlohy bezpečnostných technikov (BT) v rámci svojej podnikateľskej činnosti

Práce vo výške

Školenie pre všetkých pracovníkov, ktorí vykonávajú prácu vo výške viac ako 1,5 metra nad voľnou hĺbkou alebo pri výkope hlbšom ako 1,3 metra

Odborná príprava na montáž a demontáž lešenia 

Po úspešnom absolvovaní získa účastník preukaz lešenára pre rôzne druhy lešenia. Poskytujeme aj opakované oboznámenie a aktualizačnú odbornú prípravu lešenárov

Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava kuričov I. až V. triedy

Odborná príprava je určená pre samostatnú obsluhu kotlov s menovitým výkonom do 100 kW. Poskytujeme odbornú prípravu pre všetky média a typy palív

Manipulácia s chemickými látkami

Oboznámenie určené zamestnancom a vedúcim zamestnancom a osobám, ktorí manipulujú s chemickými látkami, najmä v chemických laboratóriách a v prevádzkach, kde sa často manipuluje s chemickými faktormi

Obsluha stavebných strojov

Školenia pre získanie oprávnenia na obsluhu stavebných strojov všetkých druhov, rozšírenie oprávnenia o ďalšie druhy a pravidelné opakované vzdelávanie

Obsluha motorových vozíkov (VZV/NZV)

Odborná príprava na všetky druhy a triedy VZV (vysokozdvíhacie vozíky) a NZV (nízkozdvíhacie vozíky)

Školenie vodičov

Pre vodičov, ktorí využívajú firemné vozidlá, ale aj pre profesionálnych vodičov z povolania do 3,5t, školenie opravárov alebo údržbárov v autoservise, ktorí vykonávajú kontrolu, údržbu a opravy motorových vozidiel

Obsluha poľnohospodárskych strojov

Odborná príprava na všetky druhy a triedy vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení - samochodné rezačky, obilné kombajny alebo špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín

Obsluha ručných motorových píl

Odborná príprava obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly (MRP) pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (stolárska, stavebná, umelecká činnosti, rez a úprava korún stromov, úprava a priečne skracovanie dreva)

Obsluha plynových zariadení

Overenie odborných vedomostí  pre osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových v celom rozsahu skupiny A a v celom rozsahu skupiny B

Obsluha tlakových zariadení

Informovanie a oboznamovanie je určené pre obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových v celom rozsahu: skupiny A a skupiny B

Obsluha zdvíhacích zariadení

Postupy obsluhy pohyblivej pracovnej plošiny s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m s obmedzením prevádzky na pozemných komunikáciách alebo teoretické vedomosti o spôsoboch a postupoch obsluhy zvislej posuvnej brány s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m

Odborná príprava a AOP revíznych technikov, VTZ plynových a tlakových

Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava revíznych technikov vyhradených zariadení plynových - RT PZ alebo tlakových - RT TZ