1200+ posúdených zamestnancov

Máme skúsenosti s rôznymi profesiami a odvetviami výrobného aj nevýrobného charakteru

Široké portfólium ponúkaných služieb

Spolupracujeme so skúsenými odborníkmi z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku a mnohými ďalšími

100+ spracovaných dokumentácií

Počas nášho pôsobenia vo verejnom zdravotníctve sme vypracovali mnoho odborných dokumentácií

Prečo si vybrať nás ? 

Jednoducho
Zložité legislatívne predpisy a povinnosti Vám sprostredkúvame zrozumiteľnou rečou 
Hospodárne
Svoje finančné, časové a iné zdroje využite čo najefektívnejšie, výmenou za kvalitu a hodnotu
Osobne
Sme rodinná firma, o našich klientov sa staráme, bez rozdielu odvetvia alebo veľkosti firmy
Profesionálne
Neustále sa vzdelávame, rastieme, plánujeme a nebojíme sa spájať s inými odborníkmi  

Pár slov o našej spoločnosti

Rozumiem, že vedenie spoločnosti, sledovanie všetkých povinností, termínov a potvrdení je náročné. Dnes navyše potrebujete na všetko vypracovanú dokumentáciu alebo posudok a to najlepšie ihneď. Určite, že veľa z Vás je tak pod tlakom a v strese z toho, že mu príde na pracovisko kontrola alebo dostane pokutu. Všetko má však svoje riešenie a dá sa napraviť, ak je vôľa. Potrebujete pomoc a odbornú dokumentáciu ? My ju pre Vás máme. Verejný zdravotník, BOZP technik alebo Požiarny technik by mal byť Vašim poradným partnerom, na ktorého je spoľah a pomôže Vám splniť legislatívne povinnosti. Mojim cieľom je spokojnosť zákazníka a korektné vzťahy, preto vždy pred uzatvorením spolupráce osobne komunikujem s klientom o jeho individuálnych potrebách a želaniach. Každý klient je pre mňa dôležitý, bez ohľadu na veľkosť alebo odvetvie.

Spoločnosť HWORK PZS & BOZP je mladá dynamická rodinná firma. Založila som ju s víziou ponúkať kvalitné služby B2B, zlepšovať pracovné prostredia a pomáhať firmám a organizáciám zorientovať sa v problematike ochrany zdravia na pracovisku. Chcem aby ste mali dobrý pocit z toho, že ste urobili všetko tak, ako má byť a aby ste sa mohli na nás kedykoľvek obrátiť. Som hrdá na výsledky, ktoré dosahujeme a na spätnú väzbu našich klientov. Okrem HWORK PZS & BOZP pôsobím na vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave ako vyučujúci (práca so študentami je moja srdcová záležitosť) a ako doktorand uskutočňujem výskum biologického faktora na pracoviskách ústavných zariadení, venujem sa tiež publikačnej činnosti. HWORK má ešte veľa snov a vízii do budúcnosti, verím, že spoločne ich dosiahneme.  

Mgr. Lenka Chudá, riaditeľka HWORK PZS & BOZP

HWORK patrí medzi overené spoločnosti

Patríme do zoznamu fyzických osôb - podnikateľov a  právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (dohľad nad pracovnými podmienkami) podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia na základe ohlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Zoznam povolených PZS  vydáva ÚVZ SR - TU.