ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť HWORK PZS & BOZP - Mgr. Lenka Chudá, PhD. (ďalej len HWORK) predstavuje správcu osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom iných spoločností a fyzických osôb, ktoré navštívia webovú stránku HWORK.

Za účelom plnenia zmluvy alebo plnenia právnych povinností spracováva spoločnosť HWORK predovšetkým osobné údaje získané pri vyplnení kontaktných formulárov na našich stránkach.

Spoločnosť HWORK spracováva ďalej údaje, ktoré získa od spoločností a ďalších fyzických osôb tým, že navštívia naše webové stránky:

 • súbory cookie (Cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá na vašom zariadení preto, aby mal prístup k informáciám potrebným pre správne fungovanie nášho systému. Súbory cookies môžete kedykoľvek zmazať alebo vypnúť, ale vezmite prosím na vedomie, že vám to zabráni v používaní nášho systému.);
 • súbory protokolu (IP adresu, príp. iné online identifikátory).

Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo po dobu nevyhnutnú pre plnenie povinností, ktoré vyplývajú z právnych predpisov.

Prostredníctvom kontaktného formulára prístupného na našich stránkach dochádza k spracúvaniu osobných údajov právnických osôb a fyzických osôb a to najmä: 

Kategórie osobných údajov: 

 • Obchodné meno
 • Meno, priezvisko
 • E-mail
 • Telefón
 • Oblasť podnikania
 • Počet zamestnancov
 • Správa

2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPRÁVCOVI OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 • Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP
 • Sídlo spoločnosti: Juraja Slottu 6545/2, 917 01 Trnava
 • Číslo v evidencii Úradu verejného zdravotníctva SR: OPPL/7444 2021
 • IČO: 53 961 510 
 • E-mail: hworkpzs@hworkpzs.sk
 • Telefón: +421 949 117 914

3. PRÁVA SUBJEKTOV

Ako subjekt údajov máte právo na: 

 • právo na prístup k osobným údajom; 
 • právo na opravu osobných údajov; 
 • právo na výmaz osobných údajov; 
 • právo na obmedzenie spracovania;
 • právo vzniesť námietky proti spracovaniu; 
 • právo na prenositelnosť údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému úradu;
 • právo na informácie ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania; 
 • právo byť informovaný v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov; 
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podrobne sú Vaše práva popísané v Nariadení EU 2016/679 (GDPR).

V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, požadujeme od Vás iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Trnava, platnosť od 25. 1. 2024