Žltačka typu A - môžete sa nakaziť aj v práci ?

11.03.2023

Čo je to infekčná hepatitída typu A ? Ako sa prenáša a kto je najviac ohrozený ?  Dá sa liečiť ? 

Hepatitída A

Infekčná hepatitída typu A je spôsobená jednovláknovým RNA vírusom rodu Hepatovirus. Je najrozšírenejšou príčinou akútnej vírusovej hepatitídy na celom svete. Tento druh vírusu sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči vysokým teplotám, mydlám a bežným čistiacim prostriedkom a veľmi sa mu darí najmä v krajinách s nižším hygienickým štandardom. Infekciu nazývame aj chorobu špinavých rúk. Bežne sa vyskytuje najmä v Afrike, v strednej a južnej Amerike, juhovýchodnej Ázii a v Rusku. V našich bežných podmienkach sa vyskytuje tiež a postihuje hlavne vybrané rizikové skupiny obyvateľstva.  

žltačka typu A sa nazýva aj choroba špinavých rúk
žltačka typu A sa nazýva aj choroba špinavých rúk

Kto je najviac ohrozený ? 

Najvyššie riziko ochorieť majú deti v predškolských zariadeniach, mladí dospelí do 35 rokov a cestovatelia. Osobitnému riziku sú vystavení pracovníci v zdravotníctve, policajti, vojaci, colníci, učitelia a vychovávatelia, pracovníci vo väzenskej službe, letecký personál, sprievodcovia cestovných kancelárií, vodiči diaľkovej dopravy a pracovníci s odpadmi. Hlavne zdravotnícki pracovníci a pracovníci poskytujúci sociálne služby sú ohrození priamym osobným kontaktom s infekčným človekom, často s inaparentným (bezpríznakovým) priebehom. Pri porušení zásad osobnej hygieny dochádza k fekálno-orálnemu prenosu vírusu do tráviaceho traktu a premnoženiu v krvi a v pečeni. Hepatitídou sa teda môžete nakaziť aj v práci a týka sa to hlavne vyššie spomínaných profesií. 

Od koho sa môžete nakaziť ? 

Zdrojom nákazy je človek v inkubačnej dobe, v akútnom štádiu a aj bezpríznakový chorý. Šíri sa priamym osobným kontaktom (sporadické prípady) a fekálno- orálnou cestou (epidémie), požitím kontaminovanej vody, zeleniny, ovocia a iných potravín, obzvlášť surových morských plodov. Vstupnou bránou je črevná sliznica, odkiaľ je vírus schopný šíriť sa do pečene a krvi. V stolici chorého sa nachádza najviac vírusových častíc. Vírusom hepatitídy A sa môže nakaziť každý, kto nebol očkovaný alebo predtým infikovaný a nemá vytvorenú imunitu. V oblastiach, kde je vírus endemický, sa väčšina infekcií hepatitídou A vyskytuje v ranom detstve. Rizikovým faktorom pri prenose je napríklad cestovanie do krajín s endemickým výskytom bez predchádzajúcej imunizácie, nedostatočná hygiena a zlý prístup k čistej pitnej vode, homosexuálny styk s infikovanou osobou či užívanie drog. 

Ako sa hepatitída A prejavuje ? 

Ochorenie prebieha väčšinou ľahko, nemá sklon prechádzať do chronického štádia. Inkubačná doba hepatitídy A je zvyčajne 14–28 dní. Ochorenie zanecháva trvalú imunitu, po prekonaní VHA je človek chránený doživotne proti VHA, nie je však chránený proti ostatným typom vírusovej hepatitídy. Príznaky hepatitídy A sa pohybujú od miernych až po ťažké a môžu zahŕňať horúčku, nevoľnosť, stratu chuti do jedla alebo hnačku. Nie každý infikovaný bude mať všetky príznaky. Dospelí majú príznaky a symptómy choroby častejšie ako deti. Závažnosť ochorenia a riziko smrti je vyššie u starších vekových skupín. Infikované deti do 6 rokov zvyčajne nepociťujú žiadne príznaky a len u 10 % sa vyvinie žltačka. Hepatitída A niekedy recidivuje, čo znamená, že osoba, ktorá sa práve zotavila, opäť ochorie s ďalšou akútnou epizódou. Spravidla potom nasleduje zotavenie.

Dá sa hepatitída A liečiť ? 

Infikovaný pacient by mal byť hospitalizovaný na infekčnom oddelení po dobu 2 týždňov aby sa predišlo šíreniu nákazy. Liečba je pritom len podporná, teda nebojuje priamo proti príčine ochorenia - vírusu, antibiotiká sa nepodávajú pretože sú neúčinné na vírusové ochorenia. Väčšina akútnych hepatitíd typu A odznie spontánne a vyžaduje len podpornú liečbu. Opakovaná hepatitída A je veľmi zriedkavá, vyskytuje sa u menej ako 1 % nakazených, liečba je tiež len podporná. Pacientovi je odporúčaný pokoj na lôžku, šetriaca diéta (striktná pečeňová diéta sa dnes už neodporúča), dostatočná hydratácia, antipyretiká v prípade horúčky, zvýšená osobná hygiena. V niektorých prípadoch môže dôjsť k relapsu ochorenia. Prejaví sa opätovným vzplanutím ochorenia po predchádzajúcom zmiernení prvotných príznakov. K úplnej klinickej a biochemickej úprave dochádza do troch mesiacov u 85 % pacientov a do šiestich mesiacov takmer u všetkých pacientov. 

Aké sú preventívne opatrenia ? 

Vírusová hepatitída typu A sa nazýva ľudovo choroba špinavých rúk, preto medzi základné pravidlo prevencie voči nej je dôsledná hygiena. Umývanie rúk pred a po jedle, po použití toalety alebo po príchode domov je tým najúčinnejším opatrením. Okrem osobnej hygieny je dôležité udržiavať čistotu a poriadok okolo seba, pravidelne čistiť a dezinfikovať plochy, predmety ktorých sa dotýkame, kľučky atď. Je dôležité spomenúť aj používanie zdravotne vyhovujúcej pitnej vody a vyvarovanie sa používaniu vody z neznámych nekontrolovaných zdrojov, dôsledné umývanie potravín pred ich konzumáciou a bezpečné nakladanie s komunálnym odpadom. Osoby, ktoré pracujú v zdravotníctve, poskytovatelia sociálnych služieb, čističiek odpadových vôd a kanalizácií, záchranári a i. sú vystavení vysokému riziku ochorenia, preto sa u nich uprednostňuje veľmi efektívne očkovanie. Preventívne očkovanie je veľmi odporúčané aj cestovateľom, ktorí majú namierené do krajín s vysokým výskytom ochorenia. V zdravotníckych zariadeniach je mimoriadne dôležité dodržiavať zásady nielen osobnej hygieny a bariérového prístupu ošetrovania pacientov (používanie jednorazových rukavíc a rúšok) ale aj zásady správnej dekontaminácie, dezinfekcie a sterilizácie predmetov, dezinfekcie rúk a dezinfekčného poriadku. Akútne vírusové hepatitídy patria medzi povinne hlásené ochorenia. Hlásia sa vecne a miestne na regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Epidemiológovia RÚVZ následne zabezpečia príslušné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia nákazy. Pri akútnej hepatitíde A a B sa pre blízke kontaktné osoby odporúča aj postexpozičné očkovanie.

Mgr. Lenka Chudá, PhD. - Verejná zdravotníčka, BT