KURZ PRVEJ POMOCI

Prečo absolvovať kurz prvej pomoci ? 

nácvik na figuríne
nácvik na figuríne

Získajte teoretické vedomosti a praktické zručnosti poskytovania prvej pomoci, naučíte sa :

  • ako správne vyhodnotiť situáciu
  • ako komunikovať s dispečerom pri volaní záchrannej služby
  • ako resuscitovať pomocou defibrilátora
  • ako poskytnúť prvú pomoc v rôznych situáciách
  • ako zachovať chladnú hlavu a nepodľahnúť panike

Je tento kurz pre zamestnávateľov povinný ? 

Zákon č. 124/2006 Z. z. §8 ustanovuje, že zamestnávateľ je povinný určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru. To znamená, že vo firme musí byť dostatočný počet osôb, ktoré sú preškolené a schopné podať v prípade potreby prvú pomoc. Ako často sa musia preškolovať a koľko takýchto osôb má vo firme byť zákon presne nedefinuje. Autorita v oblasti poskytovania kurzov prvej pomoci - Slovenský Červený kríž - odporúča toto školenie zamestnancov opakovať každých 24 mesiacov a zamestnávateľom odporúča, aby zabezpečil preškolenie aspoň 10% zamestnancov vo firme. Ak sa Vaša spoločnosť člení na pracoviská alebo oddelenia, je vysoko odporúčané, aby ste preškolili 10% z každého tohto úseku alebo oddelenia.

Lepšie si raz vyskúšať, ako sto krát počuť !

Pokúkame Vám vysoko kvalifikované a zaujímavé školenie prvej pomoci, z ktoréhu budú Vaši zamestnanci čerpať ešte dlho po ňom. Rozsah praktického nácviku na figuríne je až 60 %. 

Základnými technikami a postupmi z prvej pomoci vás prevedie certifikovaná inštruktorka prvej pomoci Mgr. Andrea Stískalová, Dipl.s. s viac ako 17 ročnou praxou v poskytovaní urgentnej starostlivosti zo spoločnosti ABClife s.r.o., s ktorou spolupracujeme.

Vedeli ste o tom, že každý máme moc poskytnúť pomoc a vo veľkej miere aj povinnosť pomôcť druhému v núdzi, hlavne keď ide o zdravie či život? Ste presvedčení, že chcete poskytnúť svojim kolegom kvalitné školenia, ktoré budú nielen zaujímavé, ale hlavne užitočné a hodnotné? Nechcete sa na školení nudiť? Niekedy sa to môže na kurzoch či školeniach zdať ako večnosť. Doprajte si školenie, ktoré kolektív spojí.

Mgr. Andrea Stískalová, Dipl.s., konateľka spoločnosti ABClife s.r.o. 

Fotogaléria z kurzu prvej pomoci

Objednajte si kurz prvej pomoci pre Vašich zamestnancov