KURZ PRVEJ POMOCI

Prečo by ste mali absolvovať kurz prvej pomoci ? 

Získajte teoretické vedomosti a praktické zručnosti poskytovania prvej pomoci, naučíte sa :

  • ako správne vyhodnotiť situáciu
  • ako komunikovať s dispečerom pri volaní záchrannej služby
  • ako resuscitovať pomocou defibrilátora
  • ako poskytnúť prvú pomoc v rôznych situáciách
  • ako zachovať chladnú hlavu a nepodľahnúť panike

Je tento kurz pre zamestnávateľov povinný ? 

Zákon č. 124/2006 Z. z. §8 ustanovuje, že zamestnávateľ je povinný určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru. To znamená, že vo firme musí byť dostatočný počet osôb, ktoré sú preškolené a schopné podať v prípade potreby prvú pomoc. Ako často sa musia preškolovať a koľko takýchto osôb má vo firme byť zákon presne nedefinuje. Autorita v oblasti poskytovania kurzov prvej pomoci - Slovenský Červený kríž - odporúča toto školenie zamestnancov opakovať každých 24 mesiacov a zamestnávateľom odporúča, aby zabezpečil preškolenie aspoň 10% zamestnancov vo firme. Ak sa Vaša spoločnosť člení na pracoviská alebo oddelenia, je vysoko odporúčané, aby ste preškolili 10% z každého tohto úseku alebo oddelenia.

Lepšie si raz vyskúšať, ako sto krát počuť !

Pokúkame Vám vysoko kvalifikované a zaujímavé školenie prvej pomoci, z ktoréhu budú Vaši zamestnanci čerpať ešte dlho po ňom. Rozsah praktického nácviku na figuríne je až 60 %. 

Základnými technikami a postupmi z prvej pomoci vás prevedie certifikovaná inštruktorka prvej pomoci Mgr. Andrea Stískalová, Dipl.s. s viac ako 17 ročnou praxou v poskytovaní urgentnej starostlivosti zo spoločnosti ABClife s.r.o., s ktorou má HWORK tú česť spolupracovať.


Vedeli ste o tom, že každý máme moc poskytnúť pomoc a vo veľkej miere aj povinnosť pomôcť druhému v núdzi, hlavne keď ide o zdravie či život? Ste presvedčení, že chcete poskytnúť svojim kolegom kvalitné školenia, ktoré budú nielen zaujímavé, ale hlavne užitočné a hodnotné? Nechcete sa na školení nudiť? Niekedy sa to môže na kurzoch či školeniach zdať ako večnosť. Doprajte si školenie, ktoré kolektív spojí.Mgr. Andrea Stískalová, Dipl.s., konateľka spoločnosti ABClife s.r.o. 

Fotogaléria z kurzu prvej pomoci

Objednajte si kurz prvej pomoci pre Vašich zamestnancov