KURZ HYGIENICKÉ MINIMUM

Neváhajte s prihláškou, pripravíme Vás na skúšky pred komisiou. 

Dátum

Kurz otvárame priebežne  počas celého roka. Informujte sa o najbližšom plánovanom kurze -   apríl 2023

Čas

Strávime spoločne 4 hodiny - dva dni po sebe v dvojhodinových prednáškach, väčšinou v podvečerných hodinách od 17:00

Forma

Nemusíte nikam cestovať, stretneme sa online, nech sa už nachádzate kdekoľvek. Stačí Vám len počítač a internet

Cena

40 eur na osobu. V cene máte aj materiály - našu prednášku, materiály z hygieny a PDF príručku pre prácu s potravinami 

Cena kurzu: 40 €

Chcete sa pripaviť na skúšky sami ? Objednajte si učebné materiály za 7,50 

Popis kurzu 

Hygienické minimum je kurz určený pre záujemcov, ktorí chcú pracovať s potravinami a vykonávať epidemiologicky závažné činnosti a potrebujú získať odbornú spôsobilosť, pretože nie sú vyučení v odbore, ale aj pre súčastných pracovníkov v gastronómii, ktorí si chcú obnoviť svoje znalosti a zvýšiť kvalifikáciu. Tento kurz nie je povinný, žiadny zákon ho neprikazuje, ale veľmi Vám uľahčí prípravu na skúšky pred komisiou RÚVZ, ktorá povinná je. Požiadavka odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami totiž vyplýva zo zákona a zamestnávateľ nemôže prijať do zamestnania osobu, ktorá nie je odborne spôsobilá. 

Ciele kurzu

Pripraviť Vás na ústnu aj písomnú skúšku na príslušnom RÚVZ. Naučíme Vás:

 • Čo je Epidemiologicky závažná činnosť 

• Aká je zdravotná a odborná spôsobilosť zamestnancov v potravinárstve 

• Najčastejšie alimentárne ochorenia

 • Zásady hygieny na pracovisku 

• Požiadavky na vybavenie potravinárskych zariadení

 • Čo je prevádzkový poriadok 

• Čo je správna výrobná prax 

• Čo je HACCP

 • Čo znamená vysledovateľnosť potravín

 • Povinnosti zamestnancov pri výrobe potravín

• Zásady skladovania surovín a potravín

 • Zásady tepelného spracovania pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania

 • Podmienky uchovávania polotovarov, rozpracovaných pokrmov a hotových pokrmov 

• Podmienky výdaja pokrmov 

• Odber vzoriek hotových pokrmov 

• Kontaminácia surovín a potravín

 • Sanitácia v potravinárstve 

Ako prebieha náš kurz ?

Náš kurz prebieha online v podvečerných hodinách, takže nemusíte nikam cestovať a kurz môžete absolvovať aj z pohodlia domova. Venuje sa Vám Verejný zdravotník, môžete sa na neho počas kurzu obrátiť s otázkami. Vyučuje sa dva dni po sebe v dvojhodinových prednáškach. Každý účastník kurzu získa zadarmo Príručku pre prácu s potravinami. Pomocou nášho kurzu sa pripravíte na skúšky pred komisiou. 

Prečo absolvovať náš kurz ?

  • počet účastníkov kurzu je limitovaný aby sa zachovala kvalita vzdelávania a bol zabezpečený dostatočný priestor pre prípadnú diskusiu a overenie vedomostí
  • každý účastník sa môže spýtať lektora na rôzne doplňujúce otázky a ujasniť si problematiku, ktorá mu nie je jasná
  • účastníci dostanú k dispozícii aj učebný materiál, ktorý im pomôže pri prípave na testy
  • výučba prebieha online formou, takže ušetríte peniaze a čas, pretože nemusíte nikam cestovať a kurz môžete absolvovať z pohodlia domova
  • na konci kurzu vykonávame skúšobný test na overenie vedomostí a zhodnotenie pripravenosti

Počet miest na kurze je obmedzený (max. 10 osôb v skupine) z dôvodu zachovania kvality prednášky a časových možností lektora. Neváhajte preto s Vašou prihláškou a zaistite si miesto na najbližšom kurze už teraz. V prípade ďalších otázok sa neváhajte na nás obrátiť, sme tu pre Vás !