KURZ HYGIENICKÉ MINIMUM

Neváhajte s prihláškou, pripravíme Vás na skúšky pred komisiou a pomôžeme Vám získať odbornú spôsobilosť.

Dátum

Kurz otvárame priebežne  počas celého roka, väčšinou každý mesiac. Najbližší kurz prebehne 30.7. utorok a 31.7. stredu (posledné voľné miesta !)

Čas

Strávime spoločne cca 4 hodiny - dva dni po sebe v dvojhodinových prednáškach, väčšinou v podvečerných hodinách od 17:00

Forma

Nemusíte nikam cestovať, stretneme sa online, nech sa už nachádzate kdekoľvek. Stačí Vám len počítač/mobil a internet

Cena

Len 50 eur na osobu. V cene máte aj materiály - našu prednášku, materiály z hygieny a PDF Príručku pre prácu s potravinami 

Chcete sa pripraviť na skúšky s nami ? Prihláste sa na kurz alebo si objednajte učebné materiály

Popis kurzu

Hygienické minimum je prípravný kurz určený pre jednotlivcov aj skupiny, ktorí chcú pracovať s potravinami a vykonávať epidemiologicky závažné činnosti a potrebujú získať odbornú spôsobilosť, pretože nie sú vyučení v odbore, ale aj pre súčasných pracovníkov v gastronómii, ktorí si chcú obnoviť svoje znalosti a zvýšiť kvalifikáciu. Tento kurz nie je povinný, žiadny zákon ho neprikazuje, ale veľmi Vám uľahčí prípravu na skúšky pred komisiou RÚVZ, ktorá povinná je. Požiadavka odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami totiž vyplýva zo zákona a zamestnávateľ nemôže prijať do zamestnania osobu, ktorá nie je odborne spôsobilá.

Ako prebieha náš kurz ?

Náš kurz prebieha online v podvečerných hodinách, takže nemusíte nikam cestovať a kurz môžete absolvovať aj z pohodlia domova. Venuje sa Vám verejný zdravotník, môžete sa na neho počas kurzu obrátiť s otázkami. Vyučuje sa dva dni po sebe v dvojhodinových prednáškach. Každý účastník kurzu získa zadarmo Príručku pre prácu s potravinami. Pomocou nášho kurzu sa pripravíte na skúšky pred komisiou. 

Ciele kurzu

Pripraviť Vás na ústnu aj písomnú skúšku na príslušnom RÚVZ. Naučíme Vás všetky potrebné pojmy a definície, osvojíte si s nami zásady tepelného spracovania surových potravín, zásady skladovania a mnoho iného, vrátane najčastejšie sa vyskytujúcich alimentárnych nákaz. S nami Vás žiadna otázka na skúškach nezaskočí !

Kurz pre firmy a skupiny

Potrebujete preškoliť a pripraviť Vašich zamestnancov na skúšky pred hygienou ? Uskutočňujeme aj prezenčné skupinové kurzy pre väčšie počty zamestnancov online alebo priamo na Vašom pracovisku. 

Zabezpečíme, aby boli Vaši zamestnanci primerane zaškolení vo veci hygieny potravín vzhľadom na ich pracovnú náplň v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a aby úspešne zvládli skúšky pred komisiou, ktorú zriaďujú jednotlivé RÚVZ za účelom získania potvrdenia o odbornej spôsobilosti. 

Prečo absolvovať náš kurz ?

  • počet účastníkov kurzu je limitovaný aby sa zachovala kvalita vzdelávania a bol zabezpečený dostatočný priestor pre prípadnú diskusiu a overenie vedomostí
  • každý účastník sa môže spýtať lektora na rôzne doplňujúce otázky a ujasniť si problematiku, ktorá mu nie je jasná
  • účastníci dostanú k dispozícii aj učebný materiál, ktorý im pomôže pri príprave na testy
  • výučba prebieha online formou, takže ušetríte peniaze a čas, pretože nemusíte nikam cestovať a kurz môžete absolvovať z pohodlia domova
  • na skúšky pred komisiou RÚVZ prídete priravení a ľahšie zvládnete písomný test aj ústne skúšanie

Dôležité info pre Vás

Upozorňujeme, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti môže vydať len príslušný orgán RÚVZ, nie vzdelávacia inštitúcia alebo pracovná zdravotná služba. Z tohto dôvodu tento kurz slúži ako odborná príprava na tieto skúšky a nenahrádza písomný test a ústnu odpoveď pred komisiou.

Počet miest na kurze je obmedzený (cca 10 osôb v skupine) z dôvodu zachovania kvality prednášky a časových možností lektora. Neváhajte preto s Vašou prihláškou a zaistite si miesto na najbližšom kurze už teraz. V prípade ďalších otázok sa neváhajte na nás obrátiť, sme tu pre Vás !