PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Pracovná zdravotná služba je povinná pre všetkých zamestnávateľov, aj keď máte len jedného zamestnanca.

Čo všetko Vám vieme ponúknuť ?


Obhliadky pracoviska

Osobne Vás navštívi Verejný zdravotník, vykoná Vám hygienický audit pracovných podmienok a priestorov a vypracuje o návšteve aj potvrdenie

Pracovné faktory

Identifikujeme všetky pracovné faktory, ktoré sa u Vás vyskytujú a spravíme Vám kategorizáciu práce, zároveň rýchlo a kvalitne vypracujeme písomný odborný posudok

Lekárske prehliadky

Vypracujeme návrh zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskym prehliadkam vo vzťahu k práci, pripravíme podklady  a zabezpečíme jej vykonanie u lekára

Prevádzový poriadok

Vypracujeme Vám prevádzkový poriadok na mieru  pre Vaše zariadenie alebo pre špecifický pracovný faktor, ktorý sa u Vás vyskytuje 

Manažment PZS

Identifikujeme nedostatky na pracovisku a navrhneme odborné činnosti do budúcna, preškolenie zamestnancov, vykonávame aj orientačné merania pracovných faktorov

Sledovanie termínov

Budeme sledovať termíny a lehoty platností Vašich vypracovných dokumentov a sami Vás upozorníme na potrebu aktualizácie, Vy si to už nemusíte pamatäť

Čo je pracovná zdravotná služba?

PZS je organizácia, ktorá poskytuje odborné poradenské služby všetkým firmám a zamestnávateľom. Povinnosť mať pracovnú zdravotnú službu majú všetci zamestnávatelia bez výnimky. Pomáha zamestnávateľovi splniť povinnosti stanovené v legislatíve za účelom ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov. 

Kto môže poskytovať tieto odborné služby ?

Len verejní zdravotníci a lekári na základe oprávnenia ÚVZ SR. Bezpečnostným technikom bola táto kompetencia odobraná v roku 2017. Zamestnávateľ môže zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu dvoma spôsobmi: 1. dodávateľským spôsobom, teda nadviaže spoluprácu s PZS-kou, alebo 2. vlastným zamestnacom, ktorý je odborne spôsobilý a má so zamestnávateľom uzavretý pracovný pomer.

Kto musí mať pracovnú zdravotnú službu ?


Zákon ukladá povinnosť mať pracovnú zdravotnú službu všetkým zamestnávateľom bez výnimky. Túto povinnosť majú dokonca aj zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú len jednu osobu, pričom nerozhoduje druh pracovného pomeru (TPP aj dohoda o pracovnej činnosti). Fyzická osoba - podnikateľ, SZČO, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, je tak isto povinná si zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia. Podnikateľ, SZČO, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby a nevykonáva prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie prác, môže pre seba zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad s ohľadom na špecifické riziká pri práci, zákon mu to však ako povinnosť neukladá.

         Objednajte si naše služby PZS

Prečo si vybrať práve našu PZS ?


  • reálne Vám pomôžeme predísť chorobám z povolania
  • vypracujeme kompletnú dokumentáciu, nie len tabuľky s kategóriou práce
  • skontrolujeme celú prevádzku a identifikujeme nedostatky
  • budeme za Vás kontrolovať platnosť dokumentácie, nebudete to musieť sledovať Vy
  • budete spĺňať legislatívne povinnosti na úseku ochrany a podpory verejného zdravia, nemusíte sa tak viac obávať kontrol
  • pomôžeme Vám pri komunikácii s orgánmi štátneho zdravotného dozoru
  • poskytneme Vám poradenstvo a konzultácie v otázkach pracovných podmienok a ochrany zdravia
  • vždy Vás vopred upozorníme mailom na potrebu opakovanej obhliadky pracoviska a aktualizácie dokumentácie