Prečítajte si ako prví, čo je nové

Odoberajte novinky, články a odborné informácie, zadarmo.

V nasledujúcom článku sa venujeme lekárskym prehliadkam vo vzťahu k práci - ďalej len LPP - ako často a u koho sú povinné a kedy sú dobrovoľné. Povinnosť a frekvencia LPP sa riadi podľa rizikovosti práce na základe vykonania posúdenia rizika, ktoré môže vykonať len pracovná zdravotná služba. Dobrá pracovná zdravotná služba Vám nie len vypracuje...