Prihláste sa na náš kurz Hygienické minimum

Zakúpte si náš online kurz Hygienické minimum už dnes a zaistite si tak miesto na najbližšom kurze, alebo sa môžete pripraviť na skúšky sami pomocou našej e-knihy Príručka pre prácu s potravinami.

Príručka pre prácu s potravinami

V nasledujúcej príručke pre prácu s potravinami nájdete stručne spracované témy a okruhy, ktoré je potrebné si osvojiť pre výkon epidemiologicky závažných činností. Čitateľ sa dozvie o základných hygienických pojmoch, povinnostiach pri práci s potravinami, ako sa suroviny skladujú, tepelne upravujú a vydávajú do obehu a mnoho ďalšieho. Rozdelená je do jednotlivých kapitol a na konci je skúšobný test na overenie nadobudnutých vedomostí. Táto publikácia slúži ako informačný a učebný materiál pre všetkých, ktorých zaujíma práca v gastronómii. Je písaná s dôrazom na praktickosť, jednoduchosť a ucelenosť tém. Veríme, že čitateľ si v nej nájde dôležité informácie, ktoré využije vo svojej praxi. Skúšobný test na overenie vedomostí je zložený z 35 otázok, pričom každá otázka obsahuje len jednu správnu odpoveď. Na úspešné zvládnutie testu je potrebné dosiahnutie aspoň 75% úspešnosti t. j. 26 správnych odpovedí. Svoje odpovede si môžete overiť v odpoveďovom hárku.   Autor a názov: Lenka Chudá, Príručka pre prácu s potravinami pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti Rok a miesto vydania: 2022, Trnava ISBN 978-80-974441-0-5 Počet strán: 41

7,50 €

Online kurz Hygienické minimum

Hygienické minimum je prípravný kurz určený pre jednotlivcov aj skupiny, ktorí chcú pracovať s potravinami a vykonávať epidemiologicky závažné činnosti a potrebujú získať odbornú spôsobilosť, pretože nie sú vyučení v odbore, ale aj pre súčastných pracovníkov v gastronómii, ktorí si chcú obnoviť svoje znalosti a zvýšiť kvalifikáciu. Tento kurz nie je povinný, žiadny zákon ho neprikazuje, ale veľmi Vám uľahčí prípravu na skúšky pred komisiou RÚVZ, ktorá povinná je. Požiadavka odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami totiž vyplýva zo zákona a zamestnávateľ nemôže prijať do zamestnania osobu, ktorá nie je odborne spôsobilá.   Najbližší kurz: máj 2024 Ako sa prihlásiť ?  Jednoducho vložte produkt do košíka, zaplaťte účastnícky poplatok (bankovým prevodom alebo online kartou) a automaticky získavate prístup na nabližší otváraný kurz. Link na prihlásenie do kurzu dostanete do Vášho mailu. 

40,00 €