PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA HWORK PZS & BOZP  

Profesionálne služby PZS, BOZP a OP. Starosti s dokumentáciou nechajte na nás. 

Ponúkame široké spektrum služieb pre všetky oblasti podnikania

3 dôvody prečo práve my 

1. Pretože k našim klientom pristupujeme ako k ľuďom. 

2. Snažíme sa nájsť optimálne riešenia pre obe strany, sme flexibilní a rýchli. 

3. Vo svojom odbore sme doma. 

Našim cieľom je rozšíriť medzi firmami a organizáciami povedomie o zdraví pri práci a motivovať kompetentných k udržateľnému prístupu ochrany zdravia. Spolupracujeme s tými najlepšími odborníkmi v oblasti BOZP  a požiarnej ochrany. Pomôžeme Vám, aby ste sa vyhli pokutám a problémom s legislatívnymi predpismi, aby ste mali vypracovanú predpísanú dokumentáciu a mali dobrý pocit, že ste urobili pre svoju firmu maximum. 


Kontaktný formulár

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť

Najnovšie články na Blogu

Práca s potravinami sa zaraďuje medzi epidemiologicky závažné činnosti. Sú to všetky také činnosti, pri ktorých je mimoriadne dôležité dodržiavanie správnej výrobnej praxe (HACCP). Riziko vzniku a šírenia infekcie vzniká pri nedodržaní HACCP alebo zásad prevádzkového poriadku, pri nedodržaní správneho technologického postupu práce, nedodržaní zásad...

Riešite práve Vaše pracovisko z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci ? Alebo otvárate novú prevádzku ? V nasledujúcom článku sa dočítate o pracoviskách všeobecne a vlastnostiach, ktoré musia spĺňať, aby sme ich mohli považovať za zdraviu neškodné a bezpečné. Požiadavky na pracoviská sú spracované aj v NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych...

Psychická záťaž na pracovisku je veľmi významným determinantom zdravia a pohody. Mnohí z nás by iste povedali, že čím ďalej, tým vyššia psychická záťaž na nás dolieha. Pozrime sa teda na tento pracovný faktor bližšie - čo to znamená pracovná psychická záťaž, čo môžete ako zamestnávateľ spraviť preto, aby bola čo najnižšia a čo môže robiť pracovná...

Určite máte na pracovisku lekárničku prvej pomoci. Na pracovisko patrí biela uzatvárateľná skrinka so zeleným krížom, ktorá je zavesená na stene na vhodnom a ľahko prístupnom mieste. Ale už ste ju kontrolovali, či máte v nej všetko, čo treba ? Prikazuje jej obsah nejaký konkrétny zákon alebo vyhláška ? Spoločne sa pozrieme, čo hovorí legislatíva a...