5dca58014f7f441aab2254a9a81406a9

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA HWORK PZS & BOZP  

Merania faktorov práce

Vykonávame orientačné merania faktorov pracovného prostredia pomocou moderného univerzálneho meradla 5v1: hluk, teplota vzduchu, relatívna vlhkosť vzduchu, rýchlosť prúdenia vzduchu a osvetlenosť.

Sme moderná a dynamická pracovná zdravotná služba, pomáhame iným firmám a organizáciám plniť legislatívne povinnosti na úseku ochrany zdravia na pracovisku a predchádzať chorobám z povolania. Našou silnou stránkou je osobný prístup ku klientom, odbornosť, neustále vzdelávanie sa a otvorená spolupráca s inými skúsenými odborníkmi. Práve vďaka spájaniu odborníkov a poctivej práci získavame najviac nových klientov prostredníctvom pozitívnych referencií a odporúčaní.