PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA HWORK PZS & BOZP  

Kto sme ?

Sme pracovná zdravotná služba, ktorá poskytuje odborné a poradenské služby všetkým firmám a zamestnávateľom, ktorí potrebujú splniť legislatívne povinnosti na úseku ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku.

Čo Vám ponúkame ? 

Široké portfólio služieb od poradenstva, školení, BOZP, požiarnej ochrany, prevádzkových poriadkov. Čokoľvek práve riešite či potrebujete, nájdete u nás. Ponúkame Vám pomoc s dokumentáciou, posudkami či školeniami.

Komu ponúkame naše služby ?

Všetkým výrobným aj nevýrobným firmám či organizáciám. Venujeme sa primárne 1. a 2. kategórie práce. Nezáleží pritom na veľkosti a počte zamestnancov. Pre nás je každý klient dôležitý. 

S čím Vám pomôžeme ? 

Pomôžeme Vám pri riešení nedostatkov v oblasti PZS či BOZP, skontrolujeme Vám prevádzku, či vyhovuje všetkým hygienickým a BOZP štandardom, alebo Vám pomôžeme s otvorením novej prevádzky. Vypracujeme Vám aj predpísanú dokumentáciu. 

Naše služby

Najčastejšie otázky

1. Máme povinnosť zabezpečiť PZS ?

Áno, všetky spoločnosti a zamestnávatelia musia zabezpečiť posúdenie rizika na pracovisku a zdravotný dohľad nad zamestnancami. Vašou povinnosťou je tiež opakovane posudzovať riziká pri práci, aspoň raz za 24 mesiacov. 

2. Máme len jedného zamestnanca, aj nás sa táto povinnosť týka ? 

Počet zamestnancov nehrá v tomto prípade rolu. Stačí, že zamestnávate len jednu osobu (TPP, dohoda...), aj u tejto jednej osoby musíte zabezpečiť všetky potrebné dokumenty a pravidelne posudzovať riziká. 

3. Naša spoločnosť ale nie je výrobná fabrika, vykonávame len prácu za počítačom. Musíme PZS napriek tomu mať ? 

Povinnosť zabezpečiť PZS sa týka všetkých firiem výrobného, aj nevýrobného charakteru. Aj práca za počítačom má svoje zdravotné riziká. Nezabúdajme, že medzi najčastejšie sa vyskytujúce choroby z povolania patrí karpálny tunel, ktorý je typický pre prácu s počítačom. 

4. Musíme uzatvoriť s PZS zmluvu ? 

Väčšinou nie, môžete si objednať posúdenie rizika na Vašom pracovisku ako jednorazový úkon, ale upozorňujeme, že toto posúdenie nemá neobmedzenú platnosť. Posudzovať riziká musíte pravidelne, aspoň raz za 24 mesiacov. 

5. Koľko stojí PZS ?

Každá PZS Vám poskytne inú cenu za svoje služby, ale rozdiel je v rozsahu úkonov, ktorú Vám vie za navrhovanú cenu zabezpečiť. Cena závisí aj od druhu Vašej činnosti a od počtu osôb, ktoré zamestnávate. Odporúčame Vám požiadať si o vypracovanie cenovej ponuky a pozrieť sa aj na portfólio služieb, ktoré viete dostať. Nie vždy je tá najlacnejšia ponuka aj najlepšia, pretože sa môže stať, že síce dostanete nízku cenu, ale kvalita nebude dostačujúca alebo počet služieb bude výrazne obmedzený a Vy budete musieť hľadať ďalšieho dodávateľa, čo Vám v konečnom dôsledku náklady umelo navýši. 

6. Ako často sa platí za PZS ?

Naša PZS Vám vie poskytnúť viacero variant, ako často budete platiť za naše služby. Môžete sa rozhodnúť platiť za služby dopredu ako jednorazovú faktúru raz za 2 roky, čo je vhodné najmä pre menšie spoločnosti. Obľúbená je aj možnosť ročnej fakturácie, čiže rozdelenie ceny na polovicu a fakturácia raz za rok. U väčších spoločností s vyšším počtom zamestnancov je vhodnejšie zvoliť platby na mesačný paušál. 

7. Máme si kontrolovať sami, ako dlho sú naše papiere platné ? 

Keď budete spolupracovať s nami, nemusíte si sledovať lehotu platnosti posúdenia. Túto povinnosť prenesieme na seba, Vy sa môžete venovať Vašej firme. V praxi uplatňujeme tzv. upozornenia na blížiaci sa termín auditu aspoň mesiac vopred, takže toto budeme sledovať za Vás. 

8. Čo sa bude diať v období medzi posúdeniami rizika ? PZS pre nás nebude tie dva roky robiť nič ? 

Po vstupnej kontrole Vášho pracoviska a firemnej administratívy Vám navrhneme činnosti, ktoré by ste mali vykonať. Ak nájdeme nedostatky, budete mať na čom v spomínanom medziobdobí pracovať. Ak nás budete medzi obdobiami posúdenia potrebovať, sme tu pre Vás. Poskytneme Vám konzultácie, zabezpečíme školenia, ktoré Vám chýbajú, lekárske prehliadky pre zamestnancov, ktorí ich nemajú a pod. S nami sa Vám nestane, že sa budete domáhať pomoci, stačí len vytočiť telefón a operatívne budeme s Vami riešiť, čo potrebujete.

O nás 

Sme moderná a dynamická pracovná zdravotná služba, pomáhame iným firmám a organizáciám plniť legislatívne povinnosti na úseku ochrany zdravia na pracovisku, predchádzať chorobám z povolania a zbytočným pokutám. Pomôžeme Vám spustiť novú prevádzku keď začínate podnikať, ale pomôžeme aj s problémami a nedostatkami, ak ste už zabehnutá firma. Našou silnou stránkou je osobný prístup ku klientom, priateľskosť, odbornosť, neustále vzdelávanie sa a otvorená spolupráca s inými skúsenými odborníkmi. Práve vďaka spájaniu odborníkov a poctivej práci získavame najviac nových klientov prostredníctvom pozitívnych referencií a odporúčaní. Zaručujeme Vám, že budete spokojní s našimi službami.

Naše produkty

Príručka pre prácu s potravinami

V nasledujúcej príručke pre prácu s potravinami nájdete stručne spracované témy a okruhy, ktoré je potrebné si osvojiť pre výkon epidemiologicky závažných činností. Čitateľ sa dozvie o základných hygienických pojmoch, povinnostiach pri práci s potravinami, ako sa suroviny skladujú, tepelne upravujú a vydávajú do obehu a mnoho ďalšieho. Rozdelená je do jednotlivých kapitol a na konci je skúšobný test na overenie nadobudnutých vedomostí. Táto publikácia slúži ako informačný a učebný materiál pre všetkých, ktorých zaujíma práca v gastronómii. Je písaná s dôrazom na praktickosť, jednoduchosť a ucelenosť tém. Veríme, že čitateľ si v nej nájde dôležité informácie, ktoré využije vo svojej praxi. Skúšobný test na overenie vedomostí je zložený z 35 otázok, pričom každá otázka obsahuje len jednu správnu odpoveď. Na úspešné zvládnutie testu je potrebné dosiahnutie aspoň 75% úspešnosti t. j. 26 správnych odpovedí. Svoje odpovede si môžete overiť v odpoveďovom hárku.   Autor a názov: Lenka Chudá, Príručka pre prácu s potravinami pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti Rok a miesto vydania: 2022, Trnava ISBN 978-80-974441-0-5 Počet strán: 41

7,50 €

Online kurz Hygienické minimum

Hygienické minimum je prípravný kurz určený pre jednotlivcov aj skupiny, ktorí chcú pracovať s potravinami a vykonávať epidemiologicky závažné činnosti a potrebujú získať odbornú spôsobilosť, pretože nie sú vyučení v odbore, ale aj pre súčasných pracovníkov v gastronómii, ktorí si chcú obnoviť svoje znalosti a zvýšiť kvalifikáciu. Tento kurz nie je povinný, žiadny zákon ho neprikazuje, ale veľmi Vám uľahčí prípravu na skúšky pred komisiou RÚVZ, ktorá povinná je. Požiadavka odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami totiž vyplýva zo zákona a zamestnávateľ nemôže prijať do zamestnania osobu, ktorá nie je odborne spôsobilá.   Termín kurzu: 30.7. a 31.7. 2024 Ako sa prihlásiť ?  Jednoducho vložte produkt do košíka, zaplaťte účastnícky poplatok (bankovým prevodom alebo online kartou) a automaticky získavate prístup na najbližší otváraný kurz. Link na prihlásenie do kurzu dostanete do Vášho mailu. 

50,00 €