PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA HWORK PZS & BOZP

Ponúkame kvalitné a profesionálne služby Verejných zdravotníkov pre firmy a organizácie. Pomôžeme Vám splniť legislatívne povinnosti a vyhnúť sa pokutám.  

Naše služby

3 dôvody prečo práve my 

1. Pretože k našim klientom pristupujeme ako k ľuďom. 

2. Snažíme sa nájsť optimálne riešenia pre obe strany, sme flexibilní a rýchli. 

3. Vo svojom odbore sme doma. 

Našim cieľom je rozšíriť medzi firmami a organizáciami povedomie o zdraví pri práci a motivovať kompetentných k udržateľnému prístupu ochrany zdravia. Pomôžeme Vám, aby ste sa vyhli pokutám a problémom s legislatívnymi predpismi, aby ste mali vypracovanú predpísanú dokumentáciu a mali dobrý pocit, že ste urobili pre svoju firmu maximum. 

HWORK patrí medzi overené spoločnosti

Patríme do zoznamu fyzických osôb - podnikateľov a  právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (dohľad nad pracovnými podmienkami) podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia na základe ohlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Zoznam povolených PZS  vydáva ÚVZ SR - TU. 


Kontaktný formulár

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť

Najnovšie články na Blogu

Práca s potravinami sa zaraďuje medzi epidemiologicky závažné činnosti. Sú to všetky také činnosti, pri ktorých je mimoriadne dôležité dodržiavanie správnej výrobnej praxe (HACCP). Riziko vzniku a šírenia infekcie vzniká pri nedodržaní HACCP alebo zásad prevádzkového poriadku, pri nedodržaní správneho technologického postupu práce, nedodržaní zásad...

V nasledujúcom článku sa dočítate o pracoviskách všeobecne a vlastnostiach, ktoré musia spĺňať, aby sme ich mohli považovať za zdraviu neškodné a bezpečné. Požiadavky na pracoviská sú spracované aj v NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Tieto body sa vzťahujú na všetky pracoviská v odvetviach...

Psychická záťaž na pracovisku je veľmi významným determinantom zdravia a pohody. mnohí z nás by iste povedali, že čím ďalej, tým vyššia psychická záťaž na nás dolieha. Pozrime sa teda na tento pracovný faktor bližšie - čo to znamená pracovná psychická záťaž, čo môžete ako zamestnávateľ spraviť preto, aby bola čo najnižšia a čo môže robiť pracovná...

Určite máte na pracovisku lekárničku prvej pomoci. Na pracovisko patrí biela uzatvárateľná skrinka so zeleným krížom, ktorá je zavesená na stene na vhodnom a ľahko prístupnom mieste. Ale už ste ju kontrolovali, či máte v nej všetko, čo treba ? Prikazuje jej obsah nejaký konkrétny zákon alebo vyhláška ? Spoločne sa pozrieme, čo hovorí legislatíva a...

Práca s bremenami so sebou prináša celý rad nežiadúcich rizík ak zamestnanci nedodržujú odporúčané pracovné postupy alebo sa nezúčastňujú pravidelných lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie rizika pri práci s bremenami, predchádzať rizikám poškodenia zdravia vplyvom práce s nimi a organizačnými,...

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Získajte prístup k novým článkom priamo od Verejných zdravotníkov. Prihláste sa na odber, zadarmo.