Pracovná zdravotná služba

Cena za projekt PZS za 24 mesačné obdobie jeho platnosti sa vždy musí vypracovať na mieru danému pracovisku a počtu zamestnancov. V cene služby je zdravotný dohľad nad pracoviskom, konzultácie a poradenstvo podľa potreby, posúdenie rizika, kategorizácia práce, odborná dokumentácia a oboznámenie zamestnancov s dokumentáciou. Platbu si môžete rozdeliť aj na 12 mesačné obdobia. Pre viac informácii o službe kliknite sem:  PZS

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Cena za projekt BOZP sa rovnako odvíja od druhu pracoviska a počtu zamestnancov. Projekt je platný 12 mesiacov. V cene služby je posúdenie pracoviska z hľadiska BOZP, vypracovanie odbornej dokumentácie BOZP  a oboznámenie zamestnancov s dokumentáciou. Pre viac informácii o službe kliknite sem: BOZP  

Základné školenie BOZP

Cena za 1 osobu. Školenie BOZP je neoddeliteľná súčasť povinností zamestnávateľa a je nutné ho aspoň raz za 24 mesiacov zopakovať. V cene služby je aj potvrdenie o absolvovaní školenia. Pre viac informácii o službe kliknite sem: Školenia

 20 €

Prevádzkový poriadok

Tento dokument je nutné vypracovať pre každé pracovisko a pracovný faktor. Bez zmeny pracovných podmienok je jeho platnosť neobmedzená. V cene je vypracovanie prevádzkového poriadku a oboznámenie zamestnancov s jeho náležitosťami.  Pre viac informácii o službe kliknite sem: Prevádzkový poriadok

od 150 €

Hygienické minimum 

Dobrovoľný kurz Hygienické minimum slúži ako príprava na skúšky pred komisiou za účelom získania odbornej spôsobilosti s neobmedzenou platnosťou. Cena za 1 osobu. V cene je školenie - prezentácia, učebné materiály a skúšobný test na overenie vedomostí. Pre viac informácii o službe kliknite sem: Hygienické minimum  

 40 €

Opýtajte sa na cenu

Vyplňte nasledujúce políčka a my Vám pošleme cenovú ponuku.